Beskrivning av Braque Francais type Pyrénées

Rasstandard Braque Francais type Pyrénées

Grupp 7 Stående fågelhundar

Historik

Det finns två typer av Braque francais, type Gascogne och type pyrénées.
Bägge härstammar från sydvästra Frankrike och centrla Pyrenéerna där de behållits utan inblandning av andra raser. Denna rasvariant är mer smidig, mindre och lättare än type gasogne, I övrigt är de båda varianterna mycket lika varandra.

Användningsområde
Stående fågelhund, används till jakt.

Hälsa
Antalet indivier i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

Egenskaper / Mentalitet
Hundrasen är vänlig och lättsam. Den är social och fungerar därför bra med folk och andra hundar.
Storlek och utseende
Mankhöjd för hanar är 47-58 cm och tikar 47-56 cm. Färgen är antagligen brun, brun och vit, brun och vit med många prickar, brun med tan-teckning, Svansen är tunn och kan vara naturligt kort från födseln.

Pälsvård
Pälsen är tunnare och kortare än den adra rasvarianten och därför mycket lättskött. Den fäller två gånger per år. Badas vid behov.

Nuläges beskrivning i Sverige

Sedan 2007 har sju individer kommit till Sverige

Fyra individer har startats på fältprov, varav 3 gått till såväl första som andra pris. En har första pris i öppenklass fält och med utställningsmeriter erövrat Svenskt utställnings championat. De sex Braque Francais type pyrénées som nu finns i landet är utställda och alla fått BIR och tre har fått certifikat.

Två individer är meriterade i viltspår. Varav en är Svensk viltspårschampion.

Övrigt

Se även rasen rasen Braque francais, type gasconge för mer information.